้ย้ายจ้า การตัดแต่งพันธุกรรม

การตัดแต่งพันธุกรรม

GMOs (Genetically  Modified Organisms) หรือ LMOs (Living  Modefied Organisms) บทความนี้ย้ายไปที่นี่แล้วค่ะคลิกตามไปได้เลย

http://ebooks.renrengang.com/gmos.html