6 นิสัยแย่ๆ ที่ควรสลัดทิ้ง

บุคลิกภายนอกเป็นสิ่งสำคัญที่จะสื่อสารตัวเราเองให้กับคนที่เราติดต่อด้วย   หากเรามีบุคลิกภาพดีก็จะทำให้คนรอบข้างไว้วางใจเชื่อถือเรายิ่งขึ้น  และอย่างที่บอกว่าบุคคลิกเป็นสิ่งที่เราสามารถสื่อตัว

บทความนี้้ย้ายแล้วเชิญที่นี่

http://ebooks.renrengang.com/6-นิสัยที่ควรสลัดทิ้ง.html