้ย้ายจ้า การตัดแต่งพันธุกรรม

การตัดแต่งพันธุกรรม

GMOs (Genetically  Modified Organisms) หรือ LMOs (Living  Modefied Organisms) บทความนี้ย้ายไปที่นี่แล้วค่ะคลิกตามไปได้เลย

http://ebooks.renrengang.com/gmos.html

การถนอมดวงตาตามตำราของหมอเบสต์

การถนอมดวงตาตามตำราของหมอเบสต์

บทความนี้ย้ายแล้ว เชิญที่นี่

http://ebooks.renrengang.com/การถนอมดวงตา.html